skip to Main Content

Затваряне на участък от ул. „Проф. Крикор Азрян“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Многофункционална жилищна сграда с магзини и подземни гаражи“ в УПИ І-3294, кв. 52, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, район „Студентски“, гр. София, се налага стесняване на пътното платно на ул. „3-та“ пред лицето на описания строеж и затваряне на участъка от ул. „Проф. Крикор Азрян“ в източна посока от кръстовището с ул. „3-та“ на следните дати:

– 07.03.2022 г. от 08.00 до 14.00 часа – бетонови работи.
– 12.03.2022 г. от 08.00 до 14.00 часа – бетонови работи.
– 14.03.2022 г. от 08.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
– 15.03.2022 г. от 14.00 до 17.00 часа – доставка на материали.
– 17.03.2022 г. от 14.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
– 19.03.2022 г. от 14.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
– 21.03.2022 г. от 08.00 до 14.00 часа – доставка на материали.
– 22.03.2022 г. от 14.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
– 26.03.2022 г. от 14.00 до 17.00 часа – доставка на материали.
– 28.03.2022 г. от 08.00 до 14.00 часа – бетонови работи.
– 29.03.2022 г. от 14.00 до 17.00 часа – доставка на материали.
– 31.03.2022 г. от 14.00 до 17.00 часа – доставка на материали.
– 02.04.2022 г. от 08.00 до 14.00 часа – доставка на материали.
– 04.04.2022 г. от 14.00 до 17.00 часа – доставка на материали.

Изпълнител: „ТЕ ТРЕЙД ГРУП“ ООД

Back To Top