skip to Main Content

Затваряне на участък от ул. „Стоян Камбарев“

Във връзка с изпълнение на бетонови работи на обект: „Жилищна сграда с надземни и подземни паркоместа и помещение за трафопост“ в УПИ ІV-1701, 2023, кв. 44, м. „Студентски град“, СО-район „Студентски“, гр. София, на дати 27.06.2022 г. от 12.00 до 17.00 часа и на 29.06.2022 г. от 12.00 до 17.00 участъкът от ул. „Стоян Камбарев“ пред описания строеж ще бъде затворен за преминаване на моторни превозни средства.

Изпълнител: „МИРАТ ГРУП“ ООД

Back To Top