skip to Main Content

Затваряне на участък от ул. „Стоян Камбарев“

Във връзка с доставката на оборудване и мебелировка на клиника за естетична хирургия, находяща се на ул. „Стоян Камбарев“ №7, СО-район „Студентски“, гр. София, улицата, в участъка пред упоменатия адрес, ще бъде затворена за преминаване на моторни превозни средства на:
16.12.2022 г., от 11:00 до 13:00 ч.
Участъкът няма да се затваря за преминаване на пешеходци.

Back To Top