skip to Main Content

Затваряне на участък от ул. „Стоян Камбарев“

Във връзка с изпълнение на бетонови работи на обект: „Жилищна сграда с надземни и подземни паркоместа и помещение за трафопост“ в УПИ ІV-1701, 2023, кв. 44, м. „Студентски град“, район „Студентски“, гр. София, на дата 09.04.2022 г. от 08.00 до 17.00 часа и на дата 13.04.2022 г. от 12.00 до 17.00 часа участъкът от ул. „Стоян Камбарев“ пред описания строеж ще бъде затворен за преминаване на моторни превозни средства.

Изпълнител: „МИРАТ ГРУП“ ООД

Back To Top