skip to Main Content

Затваряне на участък от ул. „Стоян Камбарев“

Във връзка с изпълнение на бетонови работи на обект: „Жилищна сграда с надземни и подземни паркоместа и помещение за трафопост“ в УПИ ІV-1701, 2023, кв. 44, м. „Студентски град“, СО-район „Студентски“, гр. София, на дата 18.05.2022 г. от 08.00 до 17.00 часа участъкът от ул. „Стоян Камбарев“ пред описания строеж ще бъде затворен за преминаване на моторни превозни средства.

Изпълнител: „МИРАТ ГРУП“ ООД

Back To Top