skip to Main Content

Затваряне на участък на безименна улица, започваща от кръстовището с ул. „21-ви век“ №10

Във връзка с изпълнение СМР на обект: „Външно топлозахранване и абонатна станция за пететажна жилищна сграда с подземни гаражи в УПИ ХХVІ-561,2858, (ПИ с идентификатор 68134.1600.4759), кв. 5, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, СО-район „Студентски“, гр. София, за периода от 28.09.2022 г. до 14.10.2022 г. ще бъде затворен за преминаване на моторни превозни средства участъкът пред УПИ ХХVІ-561,2858 на безименната улица от кръстовището с ул. „21-ви век“ при О.Т.129 до О.Т.138 (при бл. 10, ж. к. „Витоша“).

Участъкът ще остане отворен за преминаване на пешеходци. 

Строителството ще бъде извършено от фирма „КАЛОРИЯ ВАК“ ООД.     

 

 

Back To Top