skip to Main Content

Зелена система събра 50 куб. м отпадъци от зелените площи около параклиса при Гробищен парк „Дървеница“

Екипът на Звено „Зелена система“ към СО-район „Студентски“ започна почистване на ул. „Пловдивско поле“ в участъка при блок 17 и по пътеката за параклиса към Гробищен парк „Дървеница“. В периметъра е регистрирано нерегламентирано изхвърляне на битови отпадъци.

По време на почистването е събрано значително количество боклуци – опаковки, бутилки, мебели, интериорна врата, текстилни и пластмасови изделия и др. Общо 10 куб. м отпадъци и 40 куб. м клони и мъртва растителност са извозени с камион.

Почистването ще продължи при подходящо време.

СО-район „Студентски“ призовава гражданите да подават сигнали при образувани нерегламентирани сметища на адрес: rajon@studentski-so.org

Back To Top