skip to Main Content

Извършване на строителни дейности на 19.01. на строеж на ул. „Пловдивско поле“ 23

На дата 19.01.2023 г. (четвъртък) от 08.00 до 18.00 ч. нa обект: „Жилищна сграда с офиси, подземни гаражи и предпазен парапет“ в УПИ І-195а, 1437, 1438, 1848, кв. 15а, м. „Дървеница“, СО-район „Студентски“, гр. София ще се извърши непрекъсваем строителен процес – изливане на бетон.

Изпълнител: „ТЕ ТРЕЙД ГРУП“ ООД

Back To Top