skip to Main Content
Пътни ремонти в СО-район „Студентски“

Извършват се пътни ремонти по 26 участъка в район „Студентски“ (СПИСЪК)

Столична община направи първо възлагане на ремонти по пътната мрежа в СО-район „Студентски“. Дефектите по пътната мрежа се описват от районната администрация и подават за ремонт. Предстоят следващи възлагания. Избраният изпълнител работи активно по обекти в настоящия списък.

Във връзка с необходимост от извършване на аварийни ремонти на компрометирани участъци от уличната мрежа, находящи се на територията на СО-район „Студентски“ и в изпълнение на договора СОА23-ДГ55-776 от 27.10.2023 г. между Столична община и ГБС-Инфраструктурно строителство АД, са възложени за ремонт с писмо от зам.-кмета на Столична община общо 26 компрометирани участъка в района. Ремонтните работи следва да бъдат извършени в срок до 31.03.2024 г. при подходящи метеорологични условия. Упражняване на контрол по дейността е възложен от Столична община на Техникъл консултинг сървиз ЕООД.


Списък по Първо възлагане:


1. ул. „Кирил Попов“ – горно ниво (особено между №46 и 59):
            -Ремонт пътна настилка с асфалт
                        -направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон –  до 50 кв. м, включително всички свързани с дейността разходи – 250.00 м².
                        -обкантване на кръпката с битумна паста, включително всички свързани с дейността разходи – 350.00 м.
                        -повдигане на ревизионна шахта, включително доставка на материалите, както и всички свързани с дейността разходи – 11.00 бр.

2. ул. „Кирил Попов“ – долно ниво  (на кръстовището с ул. Иван Славейков и ул.21-ви век:

            -Ремонт пътна настилка с асфалт
                        -направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон –  до 50 кв. м, включително всички свързани с дейността разходи – 250.00 м².
                        -обкантване на кръпката с битумна паста, включително всички свързани с дейността разходи – 350.00 м.
                        -повдигане на ревизионна шахта, включително доставка на материалите, както и всички свързани с дейността разходи – 2.00 бр.

3. Улица  „Пъстър свят“ (до детската и спортна площадки):

            -Ремонт пътна настилка с асфалт
                        -направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон –  до 50 кв.м, включително всички свързани с дейността разходи – 100.00 м².
                        -обкантване на кръпката с битумна паста, включително всички свързани с дейността разходи – 150.00 м.
                        -повдигане на ревизионна шахта, включително доставка на материалите, както и всички свързани с дейността разходи – 3.00 бр.

4. Улица „Йордан Йосифов“- участък от ул. „Борис Стефанов“ до ул. „Джон Ленън“:

            -Ремонт пътна настилка с асфалт
                        -направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон –  до 50 кв. м., включително всички свързани с дейността разходи – 150.00 м².
                        -обкантване на кръпката с битумна паста, включително всички свързани с дейността разходи – 170.00 м.
                        -повдигане на ревизионна шахта, включително доставка на материалите, както и всички свързани с дейността разходи – 3.00 бр.

5. Ул. „Джон Ленън“:

            -Ремонт пътна настилка с асфалт
                        -направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон –  до 50 кв. м, включително всички свързани с дейността разходи – 100.00 м².
                        -обкантване на кръпката с битумна паста, включително всички свързани с дейността разходи – 170.00 м.
                        -срязване асфалтова настилка с циркуляр, включително всички свързани с дейността разходи – 30.00 м.
                        -разкъртване асфалтова настилка, включително всички свързани с дейността разходи – 3.00 м³.
                        -превоз строителни отпадъци, включително всички свързани с дейността разходи – 3.00 м³.
                        -изкоп и натоварване на земни почви машинно, както и превоз и всички свързани с дейността разходи – 10.00 м³.
                        -подравняване и уплътняване земно легло-механизирано, включително всички свързани с дейността разходи – 50.00 м².
                        -доставка и направа, основа на трошен камък 0 – 63, включително всички свързани с дейността разходи – 10.00 м³.
                        -предварително напръскване с битумна емулсия ( 350 гр/м2 ), включително всички свързани с дейността разходи – 50.00 м².
                        -производство и полагане на плътен асфалтобетон, както и всички свързани с дейността разходи – 7.20 т.
                        -обкантване на кръпката с битумна паста, включително всички свързани с дейността разходи – 30.00 м.
            -Ремонт шахти, оттоци и решетки
                        -повдигане на ревизионна шахта, включително доставка на материалите, както и всички свързани с дейността разходи – 2.00 бр.
                        -повдигане уличен отток, включително доставка на материалите, както и всички свързани с дейността разходи – 1.00 бр.

6. Улица „Франсоа Митеран“:

            -Ремонт пътна настилка с асфалт
                        -направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон –  до 50 кв. м, включително всички свързани с дейността разходи – 80.00 м².
                        -обкантване на кръпката с битумна паста, включително всички свързани с дейността разходи – 120.00 м.
                        -повдигане на ревизионна шахта, включително доставка на материалите, както и всички свързани с дейността разходи – 2.00 бр.

7. Ул. „Христо Данов“ – участъка от бл. 34А до ул. „Йордан Йосифов“:

            -Ремонт пътна настилка с асфалт
                        -направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон –  до 50 кв. м, включително всички свързани с дейността разходи – 150.00 м².
                        -обкантване на кръпката с битумна паста, включително всички свързани с дейността разходи – 175.00 м.
            -Ремонт шахти, оттоци и решетки
                        -повдигане на ревизионна шахта, включително доставка на материалите, както и всички свързани с дейността разходи – 3.00 бр.
                        -повдигане уличен отток, включително доставка на материалите, както и всички свързани с дейността разходи – 2.00 бр.

8. Улица „21 век“ – до бл. № 10  +  шахти по улицата – „Витоша ВЕЦ – Симеоново“:

            -Ремонт пътна настилка с асфалт
                        -направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон –  до 50 кв. м, включително всички свързани с дейността разходи – 150.00 м².
                        -обкантване на кръпката с битумна паста, включително всички свързани с дейността разходи – 220.00 м.
                        -повдигане на ревизионна шахта, включително доставка на материалите, както и всички свързани с дейността разходи – 9.00 бр.

9. Улица „Канарче“- до бл. 48 – кв. „Дървеница“:

            -Ремонт пътна настилка с асфалт
                        -срязване асфалтова настилка с циркуляр, включително всички свързани с дейността разходи – 40.00 м.
                        -разкъртване асфалтова настилка, включително всички свързани с дейността разходи – 4.50 м³.
                        -превоз строителни отпадъци, включително всички свързани с дейността разходи – 4.50 м³.
                        -изкоп и натоварване на земни почви машинно, както и превоз и всички свързани с дейността разходи – 18.75 м³.
                        -подравняване и уплътняване земно легло-механизирано, включително всички свързани с дейността разходи – 75.00 м².
                        -доставка и направа, основа на трошен камък 0 – 63, включително всички свързани с дейността разходи – 22.50 м³.
                        -предварително напръскване с битумна емулсия ( 350 гр/м2 ), включително всички свързани с дейността разходи – 75.00 м².
                        -производство и полагане на плътен асфалтобетон, както и всички свързани с дейността разходи – 10.80 т.
                        -обкантване на кръпката с битумна паста, включително всички свързани с дейността разходи – 40.00 м.

10. ул. „Софийско поле“ – от кръстовището с ул. „Пловдивско поле“ /включително/ до блок №47:

            -Ремонт пътна настилка с асфалт
                        -направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон –  до 50 кв. м, включително всички свързани с дейността разходи – 150.00 м².
                        -обкантване на кръпката с битумна паста, включително всички свързани с дейността разходи – 170.00 м.
                        -повдигане уличен отток, включително доставка на материалите, както и всички свързани с дейността разходи – 2.00 бр.
                        -повдигане на ревизионна шахта, включително доставка на материалите, както и всички свързани с дейността разходи – 3.00 бр.

11. Ул. „21 век“ –в участъка от №14 до №28:

            -Ремонт пътна настилка с асфалт
                        -разкъртване на неармиран бетон, включително всички свързани с дейността разходи – 25.00 м³.
                        -превоз строителни отпадъци, включително всички свързани с дейността разходи – 25.50 м³.
                        -изкоп и натоварване на земни почви машинно, както и превоз и всички свързани с дейността разходи – 50.00 м³.
                        -подравняване и уплътняване земно легло-механизирано, включително всички свързани с дейността разходи – 250.00 м².
                        -доставка и направа, основа на трошен камък 0 – 63, включително всички свързани с дейността разходи – 50.00 м³.
                        -предварително напръскване с битумна емулсия ( 350 гр/м2 ), включително всички свързани с дейността разходи – 500.00 м².
                        -производство и полагане на неплътен асфалтобетон, както и всички свързани с дейността разходи – 36.00 т.
                        -производство и полагане на плътен асфалтобетон, както и всички свързани с дейността разходи – 24.00 т.
                        -обкантване на кръпката с битумна паста, включително всички свързани с дейността разходи – 20.00 м.
                        -срязване асфалтова настилка с циркуляр, включително всички свързани с дейността разходи – 20.00 м.
                        -разкъртване асфалтова настилка, включително всички свързани с дейността разходи – 0.50 м³.

12. Ул. „проф. Георги Брадиславов“ №3:

            -Ремонт пътна настилка с асфалт
                        -направа на асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на плътен асфалтобетон – до 50 кв. м, включително всички свързани с дейността разходи – 2.00 м².
                        -обкантване на кръпката с битумна паста, включително всички свързани с дейността разходи – 6.00 м.

13. бул. „Климент Охридски“ – спирка на МГТ №0617 /пред ЛТУ/ :

            -Ремонт на тротоарна настилка
                        -разваляне на бетонови бордюри, включително всички свързани с дейността разходи – 50.00 м.
                        -демонтаж на антипаркинг колче( всички видове и размери), включително транспорт до склад на възложителя и всички свързани с дейността разходи – 25.00 бр.
                        -разкъртване асфалтова настилка, включително всички свързани с дейността разходи – 3.00 м³.
                        -превоз строителни отпадъци, включително всички свързани с дейността разходи – 6.05 м³.
                        -изкоп и натоварване на земни почви машинно, както и превоз и всички свързани с дейността разходи – 10.00 м³.
                        -подравняване и уплътняване на земно легло по шаблон, включително всички свързани с дейността разходи – 50.00 м².
                        -доставка и направа, основа на трошен камък 0 – 63, включително всички свързани с дейността разходи – 10.00 м³.
                        -предварително напръскване с битумна емулсия ( 350 гр/м2 ), включително всички свързани с дейността разходи – 50.00 м².
                        -производство и полагане на плътен асфалтобетон, както и всички свързани с дейността разходи – 7.20 т.
                        -направа на бетонови водещи ивици, включително доставка на материалите, както и всички свързани с дейността разходи – 50.00 м.
                        -направа на бетонови бордюри 18/35, включително доставка на материалите, включително всички свързани с дейността разходи – 50.00 м.
                        -монтаж на антипаркинг колче( всички видове и размери) с материали на възложителя, както и всички свързани с дейността разходи – 25.00 бр.
            -Ремонт пътна настилка с асфалт
                        -направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон – над 50 кв. м., включително всички свързани с дейността разходи – 25.00 т.
                        -обкантване на кръпката с битумна паста, включително всички свързани с дейността разходи – 51.00 м.

14. Безименна улица покрай блок 87 от ул. „Въртопо“ до ул. „Методи Андонов“, вкл. тупик пред блок 90А:

            -Ремонт пътна настилка с асфалт
                        -направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон –  до 50 кв. м, включително всички свързани с дейността разходи – 150.00 м².
                        -обкантване на кръпката с битумна паста, включително всички свързани с дейността разходи – 170.00 м.

15. ул. „полк. Георги Янков“ от кръстовището с ул. „Въртопо“ до ул. „Боян Дановски“:

            -Ремонт пътна настилка с асфалт
                        -направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон –  до 50 кв. м, включително всички свързани с дейността разходи – 120.00 м².
                        -обкантване на кръпката с битумна паста, включително всички свързани с дейността разходи – 150.00 м.
            -Ремонт шахти, оттоци и решетки
                        -повдигане на ревизионна шахта, включително доставка на материалите, както и всички свързани с дейността разходи – 2.00 бр.
                        -повдигане уличен отток, включително доставка на материалите, както и всички свързани с дейността разходи – 2.00 бр.

16. ул. „проф. Стефан Димитров“ №2 /при кръстовище с ул. „проф. Атанас Иширков“:

            -Ремонт пътна настилка с асфалт
                        -срязване асфалтова настилка с циркуляр, включително всички свързани с дейността разходи – 15.00 м.
                        -разкъртване асфалтова настилка, включително всички свързани с дейността разходи – 4.50 м³.
                        -превоз строителни отпадъци, включително всички свързани с дейността разходи – 4.50 м³.
                        -изкоп и натоварване на земни почви машинно, както и превоз и всички свързани с дейността разходи – 15.00 м³.
                        -подравняване и уплътняване земно легло-механизирано, включително всички свързани с дейността разходи – 75.00 м².
                        -доставка и направа, основа на трошен камък 0 – 63, включително всички свързани с дейността разходи – 15.00 м³.
                        -предварително напръскване с битумна емулсия ( 350 гр/м2 ), включително всички свързани с дейността разходи – 75.00 м².
                        -производство и полагане на плътен асфалтобетон, както и всички свързани с дейността разходи – 10.80 т.
                        -обкантване на кръпката с битумна паста, включително всички свързани с дейността разходи – 15.00 м.

17. ул. „Въртопо“ – №77 и участъка от ул. „Боян Дановски“ до блок №85:

            -Ремонт пътна настилка с асфалт
                        -направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон –  до 50 кв. м, включително всички свързани с дейността разходи – 30.00 м².
                        -обкантване на кръпката с битумна паста, включително всички свързани с дейността разходи – 50.00 м.

18. ул. „Боян Дановски“ – участъка пред блокове от №94 до №96:

            -Ремонт пътна настилка с асфалт
                        -направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон –  до 50 кв. м, включително всички свързани с дейността разходи – 100.00 м².
                        -обкантване на кръпката с битумна паста, включително всички свързани с дейността разходи – 150.00 м.

19. бул. „Климент Охридски“ – спирка на МГТ №1740 /ТУ/ и подход към спирка:

            -Ремонт на тротоарна настилка
                        -разваляне на бетонови бордюри, включително всички свързани с дейността разходи – 140.00 м.
                        -разваляне на тротоар от бетонови плочи в това число натоварване и транспорт, както и всички свързани с дейността разходи – 30.00 м².
                        -демонтаж на антипаркинг колче( всички видове и размери), включително транспорт до склад на възложителя и всички свързани с дейността разходи – 25.00 бр.
                        -разкъртване асфалтова настилка, включително всички свързани с дейността разходи – 3.00 м³.
                        -превоз строителни отпадъци, включително всички свързани с дейността разходи – 11.54 м³.
                        -изкоп и натоварване на земни почви машинно, както и превоз и всички свързани с дейността разходи – 21.00 м³.
                        -подравняване и уплътняване земно легло-механизирано, включително всички свързани с дейността разходи – 105.00 м².
                        -доставка и направа, основа на трошен камък 0 – 63, включително всички свързани с дейността разходи – 21.00 м³.
                        -предварително напръскване с битумна емулсия ( 350 гр/м2 ), включително всички свързани с дейността разходи – 105.00 м².
                        -производство и полагане на плътен асфалтобетон, както и всички свързани с дейността разходи – 15.12 т.
                        -направа на бетонови бордюри 18/35, включително доставка на материалите, включително всички свързани с дейността разходи – 140.00м.
                        -монтаж на антипаркинг колче( всички видове и размери) с материали на възложителя, както и всички свързани с дейността разходи – 25.00 бр.
            -Ремонт пътна настилка с асфалт
                        -направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 6см – над 50 кв. м., включително всички свързани с дейността разходи – 35.00 т.
                        -обкантване на кръпката с битумна паста, включително всички свързани с дейността разходи – 71.00 м.

20. бул. „Св. Климент Охридски“ – участъка от спирка на МГТ 1740 до бул. „Г.М. Димитров“:

            -Ремонт пътна настилка с асфалт
                        -направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон –  до 50 кв.м, включително всички свързани с дейността разходи – 500.00 м².
                        -обкантване на кръпката с битумна паста, включително всички свързани с дейността разходи – 650.00 м.

21. ул. „Белимел“ – участък от ул. „Дъбница“ до ул. „Айдемир“ – пред блок 10:

            -Ремонт пътна настилка с асфалт
                        -направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон –  до 50 кв. м, включително всички свързани с дейността разходи – 20.00 м².
                        -обкантване на кръпката с битумна паста, включително всички свързани с дейността разходи – 30.00 м.

22. Безименна улица пред блок 81 /успоредна на ул. „Методи Андонов“/ – кв. „Мусагеница“:

            -Ремонт пътна настилка с асфалт
                        -направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон –  до 50 кв. м, включително всички свързани с дейността разходи – 20.00 м².
                        -обкантване на кръпката с битумна паста, включително всички свързани с дейността разходи – 30.00 м.

23. ул. „Айдемир“ – в участъка от ул. „Белимел“ до ул. „проф. Стоян Киркович“ /пред 07 РСПБЗН/ – кв. „Дървеница“:

            -Ремонт пътна настилка с асфалт
                        -направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон –  до 50 кв. м, включително всички свързани с дейността разходи – 20.00 м².
                        -обкантване на кръпката с битумна паста, включително всички свързани с дейността разходи – 30.00 м.


24. ул. „Йордан Йосифов“ №7, ж.к. „Студентски град“ – спирка МГД 0530-локален ремонт на тротоарна настилка:

            -Ремонт на тротоарна настилка
                        -разваляне на тротоар от бетонови плочи в това число натоварване и транспорт, както и всички свързани с дейността разходи – 10.00 м².
                        -направа тротоар от бетонови плочи на пясъчна основа 40/40 (30/30), включително и доставка на материалите, както и всички свързани с дейността разходи – 10.00 м².

25. ул. „Акад. Борис Стефанов“ №2 – локален ремонт на тротоарна настилка:

            -Ремонт на тротоарна настилка
                        -разваляне на тротоар от бетонови плочи в това число натоварване и транспорт, както и всички свързани с дейността разходи – 5.00 м².
                        -направа тротоар от бетонови плочи на пясъчна основа 40/40 (30/30), включително и доставка на материалите, както и всички свързани с дейността разходи – 5.00 м².

26. ул. „Акад. Борис Стефанов“ – ППП при спирка на МГТ 1397 /ВУТП/:

            -Ремонт шахти, оттоци и решетки
                        -направа на заключваща се решетка на уличен отток (комлект с рамка) , включително доставка на материалите – 1.00 бр.


Екипът на СО-район „Студентски“ ще информира за следващи ремонти по пътната мрежа.

Back To Top