skip to Main Content
Почистване на река Дървенишка 2023 г.

Извърши се планирано почистване на река „Дървенишка“

В рамките на 10 дни – от 9 до 19 октомври т.г. е извършено почистване на коритото на река „Дървенишка“ от Столична община съвместно с екипа на звено „Зелена система“ към СО-район „Студентски“. Почистеният участък е 420 м, от първа до втора пасарелка.

Премахнати са тинести отлагания, отпадъци, мъртва растителност. Дребни и едри боклуци са премахнати ръчно и машинно. Изгребаните земни маси са извозени до разтоварище „Враждебна“.

Пространството на почистения участък от река „Дървенишка“ е възстановено и е в добро състояние. Терените, през които е преминала техниката, са подравнени. При изпълнение на почистването не са нарушени частните имоти и огради в близост до сервитута на реката.

Подготовката по почистването на реката започна през ноември 2022 г. с констативен протокол и писмо до кмета на София с протокол за задаване на участък и обхват на замърсяването. Кметът обобщи предложението на район „Студентски“ заедно с предложенията на други райони.

Всяка година през ноември комисия оглежда състоянието на реките в София и изготвя протокол за състоянието им.

Изпълнител на дейностите по договор със Столична община е Райстрой ЕООД. Инвеститорски контрол – Софинвест ЕАД.

Back To Top