skip to Main Content

Изграждане на парк в „Малинова долина“

На 12 април започна изграждането на парк в кв. 1, м. „Малинова долина“, УПИ IV-5617, СО-район „Студентски“, град София. Той ще бъде разположен на площ от 9 000 кв.м.

Проектът включва детски площадки за игра за три възрастови групи, алеи с паркова мебел, кучешка площадка, места за отдих. Ще бъдат изградени две чешми, както и алейно осветелние. Предстои засаждане на културни видове дървесна растителност. Срокът за завършване на проекта е септември 2022.

proekt_park (1)

Back To Top