skip to Main Content

Изкопни и строително-монтажни работи по тротоара на ул. „Трайко Станоев“ и през пътното платно на ул. „Белимел“

Във връзка с изместване на съществуващи кабели СрН 10 кV и ликвидиране на трафопост „НИХФИ“, засегнати от ново застрояване в УПИ ІІІ-57, кв. 13, м. Дървеница“, СО-район „Студентски“, за периода от 12.06.2024 г. до 03.07.2024 г. поетапно ще бъдат  извършвани изкопни и строително-монтажни работи, както следва:

  1. От 12.064.2024 г. до 03.07.2024 г. – изкопни работи по тротоара на ул. „Трайко Станоев“.
  2. От 14.06.2024 г. до 03.07.2024 г. – пресичане през пътното платно на ул. „Белимел“.
  3. Изтегляне на кабел в съществуваща тръбна мрежа през ул. „Трайко Станоев“ и в тротоар по бул. „Св. Климент Охридски“.

 

Възложител: „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД

Back To Top