skip to Main Content

Изкопни и строително-монтажни работи в трасето на южния тротоар на ул. „Акад. Жак Натан“

Във връзка с изпълнението на строеж: „Изместване на електрически съоръжения, засягащи се от ново строителство на сграда“, разположена в УПИ VІІ-1509, 2964, кв. 20, м. „Студентски град“ /ПИ с идентификатор 68134.1600.1509/, за периода от 17.06.2024 г. до 28.06.2024 г. ще бъдат  извършвани изкопни и строително-монтажни работи в трасето на южния тротоар на ул. „Акад. Жак Натан“ в участъка от съществуващ трафопост „Студентски град, бл. 33 до транспортния подход към студентско общежитие бл.33, пресичане през пътното платно на подхода и покрай западната страна на подхода.

По време на строителството участъците няма да се затварят за преминаване на моторни превозни средства и пешеходци.

 

Възложител: „Комфорт – белпром““ ЕООД

Back To Top