skip to Main Content

Строително-монтажни работи в кв. „Дървеница“

На основание чл.72, ал.2 от ЗУТ, във връзка с внезапно възникнали повреди, които трябва да бъдат отстранени незабавно, „Виваком“ уведомява, че ще бъдат извършени изкопни работи на следния адрес :
– Ж.к. „Дървеница“, бл.2, вх.Г до ул. „Пловдивско поле“ 8 – тревни площи
– Ж.к. „Дървеница“, бл.40, вх.Д – тревни площи
– Ж.к. „Дървеница“, бл.48 – асфалт и тревна площ
– Срещу Бул. „Андрей Ляпчев“ 12 – тревни площи
                                                                                     ж.к. „Дървеница“, гр. София
Строително-монтажните работи ще бъдат извършени в периода от 07.02.2022 г. – до 16.02.2022 г. вкл.
Окончателно приключване на възстановителните работи– 16.02.2022 г.

Back To Top