skip to Main Content

Изкопни работи по южния тротоар на ул. „Трайко Станоев“ от 18.03.2024 г. до 20.04.2024 г.

Във връзка с изместване на кабели СрН и ликвидиране на трафопост „НИХФИ“, за периода от 18.03.2024 г. до 20.04.2024 г. поетапно ще бъдат извършвани изкопни работи по южния тротоар на ул. „Трайко Станоев“ от кръстовището с бул. „Климент Охридски“ в северна посока до дома за стари хора, пресичане през ул. „Белимел“ и пресичане през ул. „Трайко Станоев“ в близост до кръстовището с ул. „Проф. Стоян Киркович“.

Пресичанията през улиците ще се извършват поетапно без затваряне за преминаване на моторни превозни средства.

Възложител: „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД

Строител: „ЕЛЕКТРИСИТИ“ ООД

Back To Top