skip to Main Content

Наредба за реда и условията за провеждане на масови мероприятия, опазване на общински имоти и вещи, предназначени за общо ползване и шума в жилищни сгради на територията на Столична община

Наредба за реда и условията за провеждане на масови мероприятия, опазване на общински имоти и вещи, предназначени за общо ползване и шума в жилищни сгради на територията на Столична община

Заявление

Разрешение за използване на открито на пиротехнически изделия №1/02.06.2023 г.

Разрешение за използване на открито на пиротехнически изделия №2/30.06.2023 г.

Разрешение за използване на открито на пиротехнически изделия №3/03.08.2023 г.

Разрешение за използване на открито на пиротехнически изделия №4/05.12.2023 г.

Разрешение за използване на открито на пиротехнически изделия №5/14.12.2023 г.

Разрешение за използване на открито на пиротехнически изделия №1/09.04.2024 г.

Back To Top