skip to Main Content
Пътни ремонти в СО-район „Студентски“

Изпълняват се пътни ремонти в район „Студентски“ (СПИСЪК)

Столична община направи ново възлагане на ремонти по пътната мрежа на територията на СО-район „Студентски“. Повредите и дупките са описани от екипа на районната администрация като заявител на ремонтите и са изпратени за възлагане на изпълнителя от Столична община.

Във връзка с необходимост от извършване на аварийни ремонти на компрометирани участъци от уличната мрежа, находящи се на територията на СО-район „Студентски“ и, в изпълнение на договора СОА23-ДГ55-776 от 27.10.2023 г., сключен между Столична община и „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД, са възложени за ремонт, с писмо от зам.-кмета на Столична община, общо 6 компрометирани участъка в района.

Ремонтните работи следва да бъдат извършени в срок по съответното възлагане при подходящи метеорологични условия. Упражняване на контрол по дейността е възложен от Столична община на „Техникъл консултинг сървиз“ ЕООД.


Срок: до 31.07.2024 г., при подходящи метеорологични условия

Заявител: СО-район „Студентски“
Възложител: Столична община
Изпълнител: „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД
Контрол по дейността: „Техникъл консултинг сървиз“ ЕООД

1. бул. „Св. Климент Охридски“ – от бул. „Г. М. Димитров“ до СОП – 200 кв. м:
            -Ремонт пътна настилка с асфалт
                        -направа на кръпка при ръчно полагане с топла смес без изрязване( „тампониране“), включително всички свързани с дейността разходи – 40 м.

2. ул. „8-и декември“:

            -Ремонт пътна настилка с асфалт
                        -направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон –  до 50 кв.м., включително всички свързани с дейността разходи – 150 м².
                        -обкантване на кръпката с битумна паста, включително всички свързани с дейността разходи – 165 м.

3. ул. „проф. Кирил Попов“ горно и долно ниво:

            -Ремонт пътна настилка с асфалт
                        -направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон –  до 50 кв.м., включително всички свързани с дейността разходи – 300 м².
                        -обкантване на кръпката с битумна паста, включително всички свързани с дейността разходи – 330 м.


4. ул. „Боян Дановски“:

            -Ремонт пътна настилка с асфалт
                        -направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон –  до 50 кв.м., включително всички свързани с дейността разходи – 250 м².
                        -обкантване на кръпката с битумна паста, включително всички свързани с дейността разходи – 265 м.


5. ул. „Стефан Илиев“, пред бл. 18, вх. А:

            -Ремонт пътна настилка с асфалт
                        -направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон –  до 50 кв.м., включително всички свързани с дейността разходи – 20 м².
                        -обкантване на кръпката с битумна паста, включително всички свързани с дейността разходи – 25 м.


6. ул. „д-р Йордан Йосифов“:

            -Ремонт пътна настилка с асфалт
                        -направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон –  до 50 кв.м., включително всички свързани с дейността разходи – 50 м².
                        -обкантване на кръпката с битумна паста, включително всички свързани с дейността разходи – 60 м.


Екипът на СО-район „Студентски“ ще информира за следващи ремонти по пътната мрежа.

Предишни възлагания:

Предстоят нови пътни ремонти в район „Студентски“ (СПИСЪК) – към 20.03.2024 г.

Извършват се пътни ремонти по 26 участъка в район „Студентски“ (СПИСЪК) – към 21.11.2023 г.

Back To Top