skip to Main Content
Обновен тротоар ул. Осми декември, парк Студентски

Изпълняват се ремонтите по тротоарната мрежа, възложени са нови ремонти (СПИСЪК)

Продължават ремонтните дейности по тротоарната мрежа в СО-район „Студентски“. От началото на програмата „Устойчива градска мобилност. Изграждане и реконструкция на основни артерии от кръгово-радиалната улична мрежа на гр. София“ на територията на района са завършени множество обновявания на тротоари. При извършването на ремонтите са използвани предимно настилки от унипаваж, но също така и асфалтобетон, като дейностите са извършвани при спазване на новия Стандарт за настилки в пешеходните пространства.

Най-големият нов тротоар от унипаваж се намира по целите южна и източна граници на парк „Студентски“, като неговата обща обновена дължина е 940 м. По време на ремонтите са обновени и част от настилките на пътното платно на ул. „Росарио“, изградени са подходи за влизане в парка и паркоместа, поставено е ново знаково стопанство.

Нови 320 м обновен тротоар има и по ул. „Трайко Станоев“, където е използван асфалтобетон за пешеходната настилка. Обновена е също част от платното за движение.  Обновени са също тротоари по ул. „Осми декември“, бул. „Св. Климент Охридски“, ул. „арх. Виктория Ангелова-Винарова“, ул. „Пловдивско поле“, ул. „Белимел“, ул. „проф. Стоян Киркович“, ул. „Никола Габровски“, три автобусни спирки, съответно на бул. „Св. Климент Охридски“ и ул. „Осми декември“.


Предстоящи ремонтни работи с ново възлагане

В началото на май т. г. Столична община възложи нови обекти в СО-район „Студентски“. Зам.-кметът по финанси и здравеопазване и в.и.д зам.-кмет по обществено строителство Иван Василев възложи строително-монтажни дейности по амортизирани участъци от тротоарната мрежа по предложение на СО-район „Студентски“ и в изпълнение на Договор СОА23-ДГ55-776/27.10.2023 г. Ремонтните работи се възлагат в изпълнение на проект: „Устойчива градска мобилност. Изграждане и реконструкция на основни артерии от кръгово-радиалната улична мрежа на гр. София“, компонент „Транспортна свързаност и достъпна среда“.

Заявител: СО-район „Студентски“
Възложител: Столична община
Изпълнител: „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД
Контрол по дейността: „Техникъл консултинг сървиз“ ЕООД
Срок: до 15.09.2024 г. при подходящи метеорологични условия

1. Цялостен ремонт на северен тротоар на ул. „Осми декември“ в участъка от ул. „акад. Стефан Младенов“ до  ул. „акад. Жак Натан“

2. Цялостен ремонт на северен тротоар на ул. „Осми декември“ в участъка от ул. „акад. Жак Натан“ до безименна улица м/у блок 21А и блок 22А

3. Цялостен ремонт на северен тротоар на ул. „Осми декември“ в участъка от безименна улица м/у блок 21А и блок 22А до  ул. „Висарион Белински“

4. Цялостен ремонт на северен тротоар на ул. „Осми декември“ в участъка от ул. „Висарион Белински“ до  ул. „акад. Борис Стефанов“

5. Цялостен ремонт на южен тротоар на ул. „Осми декември“ в участъка от ул. „акад. Стефан Младенов“ до  ул. „акад. Николай Стоянов“

6. Цялостен ремонт на южен тротоар на ул. „Осми декември“ в участъка от ул. „акад. Николай Стоянов“ до  ул. „акад. Борис Стефанов“

7. Цялостен ремонт на западен  тротоар на ул. „акад. Борис Стефанов“ в участъка от ул. „Франсоа Митеран“ до  ул. „Атанас Манчев“

8. Цялостен ремонт на източен  тротоар на ул. „акад. Борис Стефанов“ в участъка от ул. „Атанас Манчев“ до  ул. „проф. Атанас Иширков“

9. Цялостен ремонт на северен тротоар на ул. „Джон Ленън“ в участъка от ул. „Йордан Йосифов“ до  ул. „Фредерик Шопен“

10. Цялостен ремонт на западен тротоар на ул. „Методи Андонов“ в участъка от  бул. „Г. М. Димитров“ до  ул. „Боян Дановски“

11. Цялостен ремонт на западен тротоар на ул. „Методи Андонов“ в участъка от  ул. „Боян Дановски“ до  безименна улица при О.Т.39а=108

12. Цялостен ремонт на западен тротоар на ул. „Методи Андонов“ в участъка от  О.Т.68 до О.Т.44

13.  Цялостен ремонт на западен тротоар на ул. „Методи Андонов“ в участъка от  О.Т.45 до О.Т.115

Back To Top