skip to Main Content

Информация за изплащане на компенсации на родители

Уважаеми родители,

Във връзка с изплащането на средствата по Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите  за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места, Ви уведомяваме следното:

Средствата за месеците ноември и декември 2021 г. ще бъдат изплатени едновременно със средствата за месеците януари и февруари 2022 г. предвид по-късното приемане на Закона за държавния бюджет.

 

Back To Top