skip to Main Content
ДГ 190, кв. Малинова долина

Информация за прием в ДГ 190, кв. „Малинова долина“

Уважаеми родители,

На 11.03.2024 г. в платформата за кандидатстване на Столична община (ИСОДЗ, ПГУ и първи клас  – kg.sofia.bg) ще бъде публикувана информация за прием, в т. ч. за Детска градина № 190, район „Студентски, ж.к. „Малинова долина“, ул. „Проф. Живко Сталев“ 21.

На 18.03.2024 г. ще бъдат обявени свободните места в ДГ № 190, както следва:

I група, деца, родени през 2020 г. – три групи, т.е. 72 места по общ ред, 3 места за деца със СОП, 6 места за деца с хронични заболявания;

II група, деца, родени през 2019 г. – една група, т.е. 24 места по общ ред, 1 място за деца със СОП, 2 места за деца с хронични заболявания;

III група, деца, родени през 2018 г. – две групи, т.е. 48 места по общ ред, 2 места за деца със СОП, 4 места за деца с хронични заболявания;

На 22.03.2024 г. ще бъде обявено текущото класиране.

Записването на класираните деца е до 5 април 2024 г., а децата ще започнат да посещават ДГ № 190 от 15 април 2024 г.

За актуални данни следете информационната система.

Back To Top