skip to Main Content
Паркинг за автомобили, Студентски град

Кална точка в жк. Студентски град е обновена в паркинг за 19 автомобила

Още една дългогодишна кална точка в район „Студентски“ е обновена в паркинг за 19 автомобила. Пространството между бл. 7 и сградата на ул. „Витали Таджер“ в жк. „Студентски град“ е с изцяло обновена асфалтова настилка, новоизградени бордюри и обновени шахти. Изградена е и алея за връзка със спирката на масовия градски транспорт. Положена е и пътна маркировка за обособяване на паркоместата. Паркингът за временно безплатно паркиране е открит за ползване.

Паркинг за автомобили, Студентски град

При извършване на ремонта е запазена съществуващата растителност. Засадени са нови дървета. Оформени са короните на дърветата, премахната е издънкова растителност. Пространствата за озеленяване са почистени от изоставени бетонови елементи и други едрогабаритни отпадъци.

Обновяването на калната точка е извършено с бюджетни средства от СО-район „Студентски“.

Повече информация:

 497 излезли от употреба моторни превозни средства са премахнати от терени общинска собственост за по-малко от три години в СО-район „Студентски“

Завърши изграждането на нов паркинг със зелени площи при Студентска поликлиника

Завърши изграждането на новия паркинг до ул. „проф. Христо Вакарелски“

Новият паркинг в „Дървеница“ е отворен за свободно ползване

Предстои цялостно преасфалтиране на паркинга на ул. „Боян Дановски“

Свободен за ползване вече е и третият паркинг, изграден от район „Студентски“

Back To Top