skip to Main Content

Кметът на район „Студентски“ и директорът на 55-о СУ подписаха договора за училищно хранене

Във връзка с изнесената публична информация за противоречия между администрациите на СО-район „Студентски“ и 55-о СУ „Петко Каравелов“ по въпросите на проведен конкурс за отдаване под наем на три обекта общинска собственост, екипът на район „Студентски“ уведомява, че трите договора са подписани. Достъпът на децата до училищно хранене е възстановен.

Договорите са подписани със срок до приключване на съдебното производство по образуваното административно дело. При наличие на съдебно удостоверение за прекратяване на делото поради оттегляне на жалбата, ще бъде подписано допълнително споразумение за изменение срока на договора съгласно условията на проведения конкурс.

При тази нова фактическа обстановка кметът и директорът решиха да снемат публикациите за съществуващите противоречия от служебните страници на институциите, които ръководят.

Back To Top