skip to Main Content

Кметът на СО-район „Студентски“ реализира 50% намаляване на разрешенията за строеж

Екипът на СО-район „Студентски“ представя статистически данни за издадените разрешения за строеж в периодите 2015-2019 и 2019-2023 г. В рамките на миналия мандат на територията нa Района са издадени разрешения за строеж за общо 373 хил. кв. м разгърната застроена площ (РЗП). Издадените строителни разрешения от предходната районна администрация са 75 за общо 142,8 хил. кв. м, а издадените от главния архитект на София и Направление архитектура и градоустройство (НАГ) за същия период са общо 21, които са еквивалент на 230,7 хил. кв. м РЗП.

По време на мандата на Петко Горанов (2019-2023) и към месец май т. г. районната администрация е издала разрешения за строеж за общо 74 хил. кв. м РЗП, което е с 50% по-малко и реализира политиката за намаляване на презастрояването в района. В същия период от НАГ са издали строителни книжа за 112 хил. кв. м, което също е спад с малко повече от половината в сравнение с мандат 2015-2019 г. От тази статистика е изключен кв. „Малинова долина“, за който подобно сравнение е несъответно, тъй като през декември 2019 г. влезе в сила новият подробен устройствен план и стартира мащабно строителство върху регулираните частни имоти.

„Гражданите търсят зеленината в жилищните квартали, не искат презастрояване“, каза Петко Горанов, кмет на СО-район „Студентски – „София се нуждае от нов общ устройствен план, който да поправи заложеното презастрояване от настоящия. Промените трябва да бъдат успоредни със законодателни решения в Закона за устройство на територията“.

Общата картина за двата сравнявани периода 2015-2019 и 2019-2023 г. показва издадени разрешения при предходната администрация за 373 хил. кв. м РЗП към 187 хил. кв. м РЗП при настоящата.

„Успяхме да реализираме 50% намаляване на издадените разрешения за строеж, но това е половината от задачата“, допълни кметът Петко Горанов – „Необходими са решителни действия за отчуждителни процедури на паркове, градинки, улици. Само в парк „Въртопо“ трябва да се изкупят 1 млн. кв. м частни терени. До момента няма създаден общински фонд за подобни цели“.

 

Back To Top