skip to Main Content

10.05.2024 г. Класиране на кандидатите от проведен конкурс за длъжността „Началник отдел „Правно обслужване и човешки ресурси“ при СО-район „Студентски“

Класиране ПОЧР (1)

10.05.2024 г. Извлечение на конкурсна комисия за резултатите от проведен конкурс за длъжността „Началник отдел „Правно обслужване и човешки ресурси“ при СО-район „Студентски“

22.04.2024 г. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „Началник отдел „Правно обслужване и човешки ресурси“ при СО-район „Студентски“

Списък_ПОЧР (1)

02.04.2024 г. Конкурс за длъжността „Началник отдел „Правно обслужване и човешки ресурси“ при СО-район „Студентски“

3 Обявление -началник ПОЧР

Документи за кандидатстване:

→ Заявление за участие в конкурс 

→ Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

Back To Top