skip to Main Content

14.05.2024 г. Класиране на кандидатите от проведен конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „Началник отдел „Контрол по строителството, инженерна инфраструктура и зелена система“ при СО-район „Студентски“

Класиране КСИИЗС (1)

14.05.2024 г. Извлечение от протокол на конкурсна комисия за резултатите от проведен конкурс за длъжността „Началник отдел „Контрол по строителството, инженерна инфраструктура и зелена система“ при СО-район „Студентски“

08.05.2024 г. Система за определяне на резултатите и продължителността на провеждането конкурсна процедура за назначаване на държавен служител на длъжност „Началник отдел „Контрол по строителството, инженерна инфраструктура и зелена система“ при СО-район „Студентски“

02.05.2024 г. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „Началник отдел на „Контрол по строителството, инженерна инфраструктура и зелена система“ при СО-район „Студентски

списък_КСИИЗС

15.04.2024 г. Конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „Началник отдел на „Контрол по строителството, инженерна инфраструктура и зелена система“ в СО-район „Студентски“

3. Обявление_КСИИЗС_1

Документи за кандидатстване:

→ Заявление за участие в конкурс 

 Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

Back To Top