skip to Main Content
Среща със Студентските съвети и Консултативния съвет при кмета на район Студентски Петко Горанов

Консултативният съвет при кмета Петко Горанов проведе среща със Студентски съвети

Проведе се втората среща във формата на Консултативния съвет към кмета на СО-район „Студентски“ с представители на висшите училища. В срещата взеха участие представители на Студентски съвети от университетите, които стопанисват общежития и недвижими имоти на територията на ж.к. „Студентски град“ и ж.к. „Малинова долина“. В провелия се неформален разговор екипът на СО-район „Студентски“ имаше възможността да се запознае с представителите на Студентските съвети и да обмени идеи и виждания с тях в общите намерения за задълбочено сътрудничество. По време на срещата бяха поети взаимни ангажименти. Избраните представители на студентите да изготвят списък с проблеми и да го изпратят към районната администрация и висшите училища, които от своя страна да насочат към компетентните органи и институции. Стремежът за задълбочаване на сътрудничеството по линията на местната власт и представителите на студентите е взаимен.

От страна на СО-район „Студентски“ в срещата взеха участие:

 • Петко Горанов – кмет на СО-район „Студентски“
 • инж. Атанас Горов – зам.-кмет на СО-район „Студентски“
 • доц. Драгомир Стефанов – зам.-кмет на СО-район „Студентски“
 • инж. Арсо Хавальов – главен инженер на СО-район „Студентски“
 • арх. Диан Димов – главен архитект на СО-район „Студентски“

От страна на студентските съвети и студентските организации активно участие взеха:

 • Ангел Стойков – председател на Националното представителство на студентските съвети (НПСС)
 • Антонио Дачовски – председател на Студентски съвет при Национална музикална академия „Панчо Владигеров“
 • Илиян Чабуклийски – председател на Студентски съвет при Университет за национално и световно стопанство (УНСС)
 • Антон Рачев – Факултетен студентски съвет при Философски факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 • Преслава Петранова – зам.-председател по социално-битовото осигуряване при Студентски съвет Национална художествена академия
 • Галина Христова, Гергана Иванова – Студентски съвет при Химикотехнологичен и металургичен университет
 • Велимир Йорданов – Факултативен съвет при Архитектурен факултет, Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)
 • Георги Пенев – Технически университет-София

Срещата започна с кратка хронология на случилото се в миналото. След 1989 г. студентските общежития започват поетапното си преминаване от централизираното тогава дружество с участие на държавата Студентски столове и общежития ЕАД към самите университети. „През 1997 г. Министерски съвет взе решение за намаляване на капитала на ССО ЕАД и за предаване общежитията на университетите, предоставяйки им също допълнителен бюджет за тяхното управление“, спомни си кметът Петко Горанов, който в периода 1997-1998 г. е изпълнителен директор на ССО ЕАД и изпълнява именно задачи по децентрализацията на студентските общежития.

„През изминалия мандат настоявах пред институциите да се довърши работата по децентрализация – да се прехвърлят и земите на университетите, за да могат да започнат да ги стопанисват и поддържат“, обясни  Петко Горанов – „Министерството на образованието и науката е предприело активно тези действия, което е голяма стъпка напред. Ако има воля, трябва да очакваме в Закона за държавния бюджет за 2025 г. да бъдат заложени средства за поддръжката и облагородяването на тези прилежащи имоти, в които има паркове, детски площадки и спортни игрища. Имам вътрешното убеждение, че това ще се случи“.

Кметът Петко Горанов напомни, че в обновяването на общежитията държавата е инвестирала изключително много средства. „Не мога да опиша в какво състояние сме предавали общежития в миналото между ССО ЕАД и университетите, днес в сравнение с тогава има огромен напредък в подобряването на средата за живот“. Присъстващите представители на Студентските съвети изразиха мнението, че има още много какво да се желае.

Главният инженер на СО-район „Студентски“, инж. Арсо Хавальов, сподели със студентите, че районната администрация няма право да разходва от своя бюджет за извършване на подобрения в имотите, които са държавна собственост. „Общината като такава може да инвестира единствено в имоти, които са публична общинска собственост“, разясни инж. Хавальов – „В миналото общината е била тази, която се е грижела за териториите около общежитията, но с разграничаването на общинска и държавна собственост това вече не е възможно. През годините са изграждани различни елементи на инфраструктурата – алеи, улично осветление, площадки и игрища, които днес и поради настъпилите промени в имотите са прекъснати и/или не се поддържат. На тяхно място следва да се изградят нови съоръжения, старите са морално остарели“.

„Трябва да знаете следното. Необособяването на кампусите като такива в миналото е свързано с икономически интереси. И в момента на териториите, отредени за образование и обслужващи функции на ВУЗ (кампуси), в годините продължават да възникват частни имоти, които са възстановени с решения на Поземлени комисии по линията на реституцията на земеделските земи. Това да продължава за мен е един пълен нонсенс, смята кметът Петко Горанов. Той допълни, че реализирането на кампусите според градоустройството ще възпре Поземлените комисии да възстановяват имоти в тях. Последният наскоро възстановени имоти с площ около 5 дка са в сърцето на един от кампусите в ж.к. „Студентски град“.

„В момента се процедира кампуса на ВУТП и неговото общежитие (кадастрален квартал 30), другият в процес е кампусът при бл. 24 и бл. 25 (кадастрален квартал 111). Последната територията в процедура по ПУП е при бл. 7, бл.8 и бл. 9 (кадастрален квартал 190). Тези бяха най-лесните за прилагане, тъй като вече не са засегнати от частна собственост“, обясни главният архитект на СО-район „Студентски“, арх. Диан Димов –  „Прилагането на градоустройствените процедури в другите кампуси предстои, като се очакват забавяния поради наличието на много частни имоти, в които процедурата по ПУП ще влезе по подразбиране в конфликт със собствениците им, но това не е нещо, което ни плаши. Имаме волята да извървим всички процедури при запазване интересите на всички страни в името на прилагането на приетото градоустройство в Подробния устройствен план на ж.к. „Студентски град“ и частта от ж.к. „Малинова долина“, където има общежития“.

„Благодарности за провеждането на тази среща. Вярвам, че като споделяме с Вас проблемите, които виждаме, ще могат да се взимат устойчиви решения за бъдещето“, каза Илиян Чабуклийски – председател на СС при УНСС – „Искам да продължа темата за инфраструктурата в ж.к. „Студентски град“, за състоянието на улиците, по които са се отворили много дупки, и тротоарите, които не се изградени или са в лошо състояние. Също какви са плановете за пробив на ул. „Иван Странски“ към бул. „Св. Климент Охридски“.

Инж. Арсо Хавальов обясни, че по искане на СО-район „Студентски“ е възложен с писмо на в.и.д зам.-кмет по обществено строителство Иван Василев ремонтът на следните тротоари в района със срок на изпълнение 15.09.2024 г.:

1. Цялостен ремонт на северен тротоар на ул. „Осми декември“ в участъка от ул. „акад. Стефан Младенов“ до  ул. „акад. Жак Натан“

2. Цялостен ремонт на северен тротоар на ул. „Осми декември“ в участъка от ул. „акад. Жак Натан“ до безименна улица м/у блок 21А и блок 22А

3. Цялостен ремонт на северен тротоар на ул. „Осми декември“ в участъка от безименна улица м/у блок 21А и блок 22А до  ул. „Висарион Белински“

4. Цялостен ремонт на северен тротоар на ул. „Осми декември“ в участъка от ул. „Висарион Белински“ до  ул. „акад. Борис Стефанов“

5. Цялостен ремонт на южен тротоар на ул. „Осми декември“ в участъка от ул. „акад. Стефан Младенов“ до  ул. „акад. Николай Стоянов“

6. Цялостен ремонт на южен тротоар на ул. „Осми декември“ в участъка от ул. „акад. Николай Стоянов“ до  ул. „акад. Борис Стефанов“

7. Цялостен ремонт на западен  тротоар на ул. „акад. Борис Стефанов“ в участъка от ул. „Франсоа Митеран“ до  ул. „Атанас Манчев“

8. Цялостен ремонт на източен  тротоар на ул. „акад. Борис Стефанов“ в участъка от ул. „Атанас Манчев“ до  ул. „проф. Атанас Иширков“

9. Цялостен ремонт на северен тротоар на ул. „Джон Ленън“ в участъка от ул. „Йордан Йосифов“ до  ул. „Фредерик Шопен“

Във връзка с изграждането на пробива на ул. „Иван Странски“ към бул. „Св. Климент Охридски“ кметът Петко Горанов обясни, че по линия на капиталовите разходи в Държавния бюджет са предоставени 1,35 млн. лв. за този проект. Средствата обаче не могат да бъдат инвестирани там поради неотчуждени частни имоти в регулацията на пътя. „Поискали сме замяна на този проект с ул. „Тодор Недков“ в ж.к. „Малинова долина“, за да не изгубим средствата, докато бъдат отчуждени имотите“, каза кметът.

По въпросите на пътните ремонти имаме изоставане още от 2022 г., причина за което на първо място са ковид кризата и войната, заради които цените на материалите скочиха спрямо заложените в договорите на поддържащите фирми, а на второ липсата договор за ремонти за известен период от време в зона 7 (Студентски, Младост, Панчарево). Липсата беше свързана със съдебни дела между кандидатите по обществената поръчка и липсата на ресорен кмет в края на миналия мандат, който да подпише новия договор. Вече такъв договор има (СОА23-ДГ55-776 от 27.10.2023 г.), сключен между Столична община и „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД, и текат възлагания за ремонти и изпълнението им, стремим се да наваксваме.

Тема на дискусия беше също обществената сигурност и наблюдението на студентите, че в ж.к. „Студентски град“ търговската дейност има по-голям приоритет от академичната. И докато за първото СО-район „Студентски“ няма как да повлияе, по въпросите на сигурността районната администрация е в тясно сътрудничество с органите на МВР в лицето на 7-о РУ при СДВР, които извършват регулярни патрули в района всеки ден с особено внимание върху ж.к. „Студентски град“.

Страните в срещата се споразумяха, че Студентските съвети ще изготвят подробен списък за проблемите, с които се срещат, и ще го изпратят в районната администрация. В следваща среща те ще бъдат обсъдени с екипа на СО-район „Студентски“ и насочени според компетентността на институциите.

Петко Горанов проведе среща със Студентски съвети

„Искам да бъдете инициативни“, обърна се Петко Горанов към студентите – „Потърсете подкрепата на всички институции. Екипът на СО-район „Студентски“ сме отворени да съдействаме с всичко, което е в правомощията ни. Потърсете разговор с всички по веригата, за да обединим усилия“.

Повече информация:

Започна работа Консултативният съвет при кмета Петко Горанов съвместно с висшите училища

Back To Top