skip to Main Content

Мобилен пункт ще приема безвъзмездно опасни отпадъци на 24 март в СО-район „Студентски“

На 24 март т. г. (петък), от 8:30 до 14:30 ч. мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци ще работи на територията на СО-район „Студентски“. Безвъзмездно ще се приемат следните отпадъци, образувани от домакинствата:

  • Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
  • Лакове и бояджийски материали
  • Домакински препарати и химикали
  • Мастила и замърсени опаковки
  • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

Пунктът ще бъде на разположение на гражданите на адрес:  жк. „Студентски град“, ул. „Димитър Стефанов“ и ул.8-и декември.

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата се осъществява съвместно от Столична община и БалБок Инженеринг.

Допълнителна информация можете да намерите на интернет страниците на БалБок, Столична община и Столичен инспекторат, както и на страницата на БалБок във Facebook.

Повече информация:

График на Мобилния събирателен пункт за 2023 г.

Информационна листовка

Back To Top