skip to Main Content

Монтаж на кулокран на строежа зад сградата на адрес ул. „Проф. Георги Златарски“ №22 на 6 юли 2023 г.

На дата 06.07.2023 г. (четвъртък) от 08.00 до 17.00 часа на обект: „Многофамилна жилищни сграда с гаражи“ в УПИ ХХІХ-4817, 4818 кв. 11А, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, ще се извършва  монтаж на кулокран (строежът зад сградата на адрес ул. „Проф. Георги Златарски“ №22).

Back To Top