skip to Main Content

МРРБ представи насоките за кандидатстване за саниране, стартът се отлага за ноември, ще се допускат и ВЕИ

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) публикува за обществено обсъждане проектът на Насоки за кандидатстване по процедурата за енергийно обновяване на жилищния фонд.

Новата програма за саниране на многофамилни сгради стартира през ноември т.г., обявиха от МРРБ. Както вече беше съобщено, над 1,4 млрд. лв. от Плана за възстановяване и устойчивост ще бъдат вложени в санирането на сгради с минимум 4 самостоятелни жилища и повече от един собственик във всички 265 общини на страната, а процедурите ще се управляват от общинските администрации.

Предвижда се подкрепата за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд да протече на два етапа. При първия ще може да се кандидатства до 31.03.2023 г., като сдруженията на собствениците ще получат безвъзмездно 100% от средствата за саниране. Вторият етап за кандидатстване ще продължи до 31.12.2023 г., като одобрените жилищни сгради ще получат 80% безвъзмездна финансова помощ от плана, а останалите 20% ще са за сметка на собствениците.

Допустими за саниране ще са устойчиви конструктивно сгради – блокове или блок секции, проектирани преди 26 април 1999 г., без значение от вида строителство. Собствениците ще са задължени да регистрират сдружение с най-малко 67% съгласие за участие в програмата, както и 100% съгласие за изпълнение на строително-ремонтните дейности.

Предвижда се минималният размер на заявените средства по всеки индивидуален проект за сграда или блок-секция да е 100 000 лв., а максималният да не може да надхвърля 6 500 000 лв.

Всяко сдружение ще трябва да изготви за своя сметка технически паспорт на сградата, както и енергийно обследване. „Нов момент в програмата е, че ще възстановим разходите за тези документи на сдруженията, с които сключим договори за саниране, така че на практика всички дейности ще бъдат покрити от безвъзмездната помощ от ЕС“, обяви зам.-министъра на МРРБ Десислава Георгиева.

Блоковете, които не успеят да се класират за участие в програмата, няма да могат да си възстановяват разходите за технически паспорт и енергийно обследване. Освен задължителните обследване за енергийна ефективност и паспорт, сдружението ще трябва да сключи и партньорски договор със съответната община и да бъде изготвена индикативна количествено-стойностна сметка.

Заместник-регионалният министър подчерта, че няма да има предимство за собствениците на сдружения, които са подали документи за участие по Националната програма за енергийна ефективност и ще трябва да кандидатстват наново, подавайки всички изисквани документи. Причините за това са различните изисквания за постигане на енергиен клас по Плана за възстановяване и устойчивост спрямо условията по Националната програма за енергийна ефективност. Всички сгради, които ще бъдат подкрепени по новата програма, трябва да постигнат енергиен клас „B” и минимум 30% спестявания на първична енергия.

Сред дейностите, които ще са допустими, са:

 • подмяна на дограми
 • монтаж на топлинна изолация по стени, покриви, подове
 • монтиране на възобновяеми енергийни източници
 • системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми енергийни източници
 • ремонт или подмяна на отоплителни, охладителни и вентилационни системи в общите части на сградата
 • замяна на вертикалните отоплителни системи с хоризонтални
 • ремонт на електрическите системи в общите части
 • монтаж на енергоспестяващо осветление
 • системи за автоматизирано осветление и отопление на сградите и др.

Няма да се финансира:

 • подмяната на асансьори
 • подмяната на отоплителни тела в самостоятелните обекти
 • подмяна на обзавеждане и оборудване в самостоятелните обекти
 • изпълнение на дейности по вертикална планировка около сградата
 • ремонт и подмяна на ВиК инсталации

Допустими за финансиране ще са също съпътстващите строително-монтажни дейности в хода на изпълнение на мерките за енергийна ефективност и възстановяване на общите части, както и за възстановяване в първоначалния вид на собствеността на хората, която е нарушена при монтирането на дограма или други за отстраняване на локални дефекти и повреди, ремонт на пожарна техника, мълниезащитата на сградите, осигуряване на достъпна архитектурна среда и др.

По програмата ще бъдат определени референти цени, които да бъдат следвани при подготовката на бюджетите на проектите. Принципът „Първи по време, първи по право“ няма да важи. Няма да има гаранция, че първите собственици, които подадат проектите си, ще бъдат санирани първи.

„Всички проекти ще бъдат оценявани строго, съгласно одобрените критерии и ще има подбор, така че да сме сигурни, че ще изпълним условията на ЕС за постигане на отлични резултати по отношение на енергийната ефективност на сградите“, обявиха от Министерството.

Сред критериите за одобрение ще са процентът енергийно спестяване на първична енергия, очакваното годишно спестяване на въглероден диоксид, ефективността на инвестицията за енергийна ефективност, броят санирани самостоятелни обекти в сградата и т.н.

Предвидени са и бонуси за сградите според нивото на ангажираност на собствениците на обекти към изпълнението на проекта, постигането на клас „А“ на енергийна ефективност, внедряване на ВЕИ в сградата или допринасяне на сградата към архитектурния облик на населеното място, ако има общински наредби, изискващи определен изглед на фасадите.

Екипът на СО-район „Студентски“ ще продължи да следи за нова информация във връзка с програмата за саниране. Гражданите могат да следят също сайта на МРРБ.

Повече информация:

Проект на Насоки за кандидатстване и пакета документи в сайта на МРРБ

Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)

Back To Top