skip to Main Content

МРРБ представя новия регламент за саниране на сгради в края на септември

След проведен разговор между кмета на СО-район „Студентски“ Петко Горанов и представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) стана ясно, че към края на септември т. г. предстои да бъде отворена новата програма за обновяване на частни жилищни сгради, но този път финансирани от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Общият бюджет е 1,4 млрд. лв.

В момента тече съгласуване на условията за кандидатстване от страна на Министерство на финансите с другите министерства, след което документът трябва да бъде одобрен от Министерски съвет. Все още няма яснота за точния регламент на процедурата, по която сдруженията на етажната собственост ще могат да кандидатстват.

Проектите, които бъдат подадени до март 2023 г., ще получат 100% финансиране за обновяване на сгради. Но сдруженията, които подадат заявление след това (до края на 2023 г.), ще получат 80% финансиране. Целта на МРРБ е сградите да бъдат санирани до 2026 г.

„Всички сдружения на етажната собственост, които са в регистъра на Българската банка за развитие (ББР) във връзка със старата програма, но за които не е одобрено финансиране, няма да могат автоматично да бъдат класирани по новата програма. Вместо това ще могат да кандидатстват отново по предстоящата процедура“, научихме от МРРБ.

Информацията, с която се разполага към момента, е, че регистрираните сдружения на етажната собственост за сега могат да започнат подготовка на документите и техническо обследване, на база на което да получат технически паспорт и енергийно обследване на сградата.

Обследването трябва да предпише мерки, след реализирането на които да се постигне намаляване на енергопотреблението с най-малко 30%. Новите параметри на програмата за саниране предвиждат след ремонт жилищната сграда да отговаря на клас на енергопотребление минимум „В“. Това е новото при санирането на жилищни многофамилни сгради по Плана за възстановяване и устойчивост.

„По националната програма обследването не се заплащаше от етажната собственост, но сега по ПВУ това ще бъде за сметка на собствениците на сградата. Натрупаният опит, който имаме от изпълнението на тези проекти, показва, че в зависимост от площта на жилището и общите части, сумите варират значително, но средно се очаква да е около 1000 лв. на жилище“, обясни министърът на регионалното развитие Гроздан Караджов – „Другото, което е различно от досегашната национална програма, е, че всяка една сграда, в която има повече от 3 жилища, е допустимо да бъде санирана. Досега имаше изискване в нея да има поне 36 апартамента“.

Обсъждат се два варианта къде да се подават заявленията. Единият е те да се подават в общините, както беше до сега, а другият вариант е чрез външни фирми, които ще бъдат избрани по Закона за обществените поръчки. За да не се забавя процесът, докато бъдат определени фирмите, заявленията ще бъдат подавани в МРРБ.

„Всички участници да следят сайта на МРРБ, там ще има точни указания, които се очакват в края на септември“, допълниха от министерството – „В момента не можем да се ангажираме с по-конкретен срок поради обстановката в страната“.

СО-район „Студентски“ съветва управителните съвети на сдруженията на етажните собствености да се подготвят за бърза реакция при обявяване на регламента от МРРБ, за да входират проектите си възможно най-бързо.

Към този момент не разполагаме с повече информация, но екипът на СО-район „Студентски“ ще следи темата и ще информира за обявяването на регламента, промени по него и полезна информация за сдруженията, които искат да кандидатстват за саниране.

Повече информация:

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Back To Top