skip to Main Content
Детската уснивка

Музикално-образователно събитие „Детска усмивка“ се проведе в СО-район „Студентски“

Във вторник, 14 май т.г., в Аула „Максима“ на УНСС се проведе музикално-образователно събитие под надслов „Детска усмивка“ с участието на композитора Росалин Наков и певиците Боряна Йорданова и Ивелина Цонева. Инициативата се реализира от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към СО-район „Студентски“ със съдействието на Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

Бяха проведени два концерта – първият за децата от 4-а група на детските градини на територията на района, а вторият – за първокласниците от 8 СУ „Васил Левски“ и 55 СУ „Петко Каравелов“.

Чрез музиката, с помощта на детски песни и под формата на игра г-н Наков, Боряна Йорданова и Ивелина Цонева представиха на децата изключително важни теми като безопасност на движението, здравословно хранене, разделно събиране на отпадъци.

Детската уснивка

Настоящата инициатива е разработена от г-н Росалин Наков – композитор, пианист и музикален педагог, в съответствие с Националната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата, чрез използването на съвременния интерактивен метод на обучение – образование чрез изкуство.

Децата, които бяха научили песните, взеха активно участие в концертите.

Детската уснивка

Под формата на песен бяха представени правилата на светофарната уредба, на преминаване по пешеходна пътека, слагане на предпазен колан при пътуване, както и значението на витамините и в кои храни се съдържат. Децата показаха, че знаят как да събират разделно своите отпадъци и защо това е важно. 

Всички песни, които бяха изпълнени, са авторски на Росалин Наков.

Официални гости на събитието бяха инж. Атанас Горов – заместник-кмет на СО-район „Студентски“ и Ани Тодорова, началник отдел „Образование, социални дейности, култура и спорт“ към СО-район „Студентски“.

Целта на инициативата бе провокиране на доброто сред децата, противопоставяне на агресията, установяване на социално желателни, безопасни и природосъобразни модели на поведение като се използва най-прекият път към детските умове и сърца – този на играта, забавлението, музиката и творчеството.

Back To Top