skip to Main Content

Напредва строежът на нова детска градина за 15 групи в ж.к. „Малинова долина“

Напредва строежът на нова детска градина в ж.к. „Малинова долина“. Строителната площадка беше открита на 14 април т. г. Предвижда се в срок от 24 месеца от началото на строежа да бъде реализиран новият обект от образователната инфраструктура на територията на СО-район „Студентски“. Изпълнител на проекта е Булстрой груп ЕООД.

Проектът за изграждане и обзавеждане на нова детска градина и прилежаща инфраструктура ще бъде реализиран върху общински имот с площ от 9,2 дка, разположен до кръстовището на улиците „Едуард Генов“ и „проф. Крикор Азарян“ в ж.к. „Малинова долина“. Проектната разработка на ново детско заведение предвижда капацитет от 15 групи (369 деца), разпределени по следния начин:

(1) Три яслени групи по 23 деца (общо 69);
(2) Три първи групи по 25 деца (общо 75);
(3) Три втори групи по 25 деца (общо 75);
(4) Три трети групи по 25 деца (общо 75);
(5) Три четвърти (подготвителни) групи по 25 деца (общо 75).

С инвестиционния проект на стойност 8,7 млн. лв. следва да се реализира необходимата материална база, удовлетворяваща изпълнението на държавния образователен стандарт за предучилищното образование. „Ще се създаде среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености, която да гарантира цялостното развитие на децата и възможностите за опазването на физическото и психическото им здраве“, каза Петко Горанов – кмет на СО-район „Студентски“.

При разработването на проекта са заложени: използването на съвременни обемно-пространствени и технологични решения; енергоефективни инсталации, системи и материали. С тях се цели създаването на оптимални условия за отдих и занимания на децата и работа на педагогическия персонал, безопасност на децата и персонала при ниски експлоатационни разходи и икономическа целесъобразност.

Съгласно проектната документация трябва да бъдат засадени различни растителни видове, които да са безопасни за деца, включително и такива, които не предизвикват алергии и алергични реакции.

Новата детска градина на ж.к. „Малинова долина“ ще бъде оборудвана с детски площадки за игра, петдесет на сто от които ще бъдат достъпни за хора с увреждания. Проектната разработка предвижда ударопоглъщаща настилка, паркова мебел (пейки, кошчета), парково осветление и др.

Back To Top