skip to Main Content
строежът на ул. „Зелена поляна“ в кв. „Дървеница“

Напредва строежът на ул. „Зелена поляна“ в кв. „Дървеница“

Напредва строежът на ул. „Зелена поляна“ в кв. „Дървеница“ в участъка от ул. „Белимел“ до ул. „Канарче“. Участъкът е с дължина от 109 м, като в проекта за изграждане попада и ремонтирането на кръстовището с ул. „Белимел“. В обхвата на инвестиционния проект е изграждането и на тротоарната настилка, подходите към гаражи и входове на жилищните сгради, подновяване на знаковото стопанство. Предвиждат се и озеленителни мероприятия.

В настоящия момент изпълнителят подготвя основата на пътя за първи слой асфалтобетон, който ще бъде положен в периода 20-25 ноември т. г. в зависимост от метеорологичната обстановка. Днес 13 ноември започва полагането на тротоарните плочи. 

Проект на ул. „Зелена поляна“ в кв. „Дървеница“
Проект на ул. „Зелена поляна“ в кв. „Дървеница“

Габаритът на улицата е разработен въз основа на кадастралната карта. Платното за движение е предвидено в 2 ленти: лява лента 3,00 м, дясна 3,00 м. Тротоарите са предвидени с ширина 2,00 м. Те са проектирани да се изградят от тротоарни плочки с подложка от несортиран трошен камък.

С изграждането на нова улица ще се подобрят транспортно-експлоатационните характеристики в района и ще се улесни достъпа на живущите и водачите в района. В предишното си положение ул. „Зелена поляна“ беше временно изградена с излети бетонови плочи с обща приблизителна дължина от 70 м, които вече са премахнати. В останалата дължина настилка беше в много лошо състояние.

Изграждането на ул. „Зелена поляна“ променя значително околните пространства с изграждането на тротоар и облагородяването на зелените площи, които дълго време са използвани за паркиране на автомобили. Това паркиране вече няма да бъде възможно.

Успоредно с предстоящото изготвяне на проекта за нова транспортна схема за кв. „Дървеница“ екипът на СО-район „Студентски“ ще предложи обособяването на паркоместа в източната лента на ул. „Зелена поляна“ (от страната на бл. 46). Предложението ще наложи въвеждането на еднопосочно движение по улицата, но ще отговори на исканията на живущите за повече паркоместа.

Строеж на ул. „Зелена поляна“ в кв. „Дървеница“
Строеж на ул. „Зелена поляна“ в кв. „Дървеница“


Повече информация, техническа спецификация и проектна документация:

„Изграждане по действащ регулационен план на улица „Зелена поляна“ в обхват от О.Т.58-О.Т.61-О.Т.62-О.Т.42, между кв. 8 и кв. 22, м. „Дървеница“, район „Студентски“ – Столична община“

Back To Top