skip to Main Content

Национална кампания: Научи симптомите на инсулт! Всяка минута е ценна!

На 29 октомври т. г. под егидата на Световната организация за инсулт (WSO) е отбелязан Световният ден за борба с инсулта, съобщиха от Асоциацията за инсулт и афазия в България. На територията на българските общини кампанията премина под патронажа на кметовете на общините.

Асоциацията за инсулт и афазия и екипът на СО-район „Студентски“ поставят пред общественото внимание симптомите на инсулта. Освен те да бъдат разпознавани, е необходимо предприемането на бързи и решителни действия, за да бъде спасен или предпазен от инвалидизация още един от нас.

Кампанията се провежда в условията на активна работа по съставянето на Национален план за борба с инсулта. В края на 2021 г. България се присъедини към Европейския план, като припозна една от основните му цели – намаляването на броя на инсултите с 10% до 2030 г. Това може да се постигне с правилна превенция. Като първа и основна стъпка се препоръчват научаване на симптомите на инсулта и правилна реакция при тяхното установяване.

От Асоциацията за инсулт и афацизия се обръщат с апел към всички българи да отделят няколко минути, да се запознаят със симптомите на инсулта и поведението при тяхното установяване. Те приканват българите да изтеглят и да се запознаят с приложението STROKE RISKOMETER, с чиято помощ могат сами да определят своя риск.

Проучвания и статистика:

  • Съгласно данните на Министерството на здравеопазването в България се регистрират годишно ≈ 35 000 случая с мозъчен инсулт. От тях повече от 7000 завършват с летален изход. Преживелите мозъчният инсулт с различна степен на инвалидност годишно са повече от 28000. При 10 % от оцелелите инвалидността е тежко проявена и изисква допълнителни грижи и помощ от семейството, близките и обществото.
  • От преживелите мозъчни инсулти 25-50% са с говорно-речеви нарушения (афазия), като при половината от тях тези инвалидизиращи нарушения остават трайни.
  • Инсултите са втората по честота причина за развитие на деменция, най-честата причина за епилепсия в напреднала възраст и много честа причина за депресия.
  • Детските инсулти във възрастта от 30 дни до 18 г. са с честота от 2 до 13 случая на 100 000 деца.
  • Прогноза за България за периода 2015-2035:

Брой инсулти: +14%

Брой хора, живеещи с последиците от инсулт: +3%

Брой смъртни случаи: +25%

  • Бъдещите разходи за лечение на инсулт в Европа могат да се увеличат до 86 млрд. евро през 2040 г., ако страните не успеят да инвестират в превенция, лечение и рехабилитация на инсулт. Проучването е поръчано от Алианса за борба с инсулта в Европа (SAFE) и е извършено от екип по здравна икономика в Оксфордския университет, Англия, преди COVID-19.
Back To Top