skip to Main Content

На 17 ноември ще се проведе обществено обсъждане на проект за нова организация на движението в жк. „Студентски град“ и кв. „Витоша ВЕЦ-Симеоново“

На 17 ноември т. г. от 18:00 ч. ще се проведе общественото обсъждане на проект за нова организация на движението в жк. „Студентски град“ и кв. „Витоша ВЕЦ-Симеоново“ в административните граници на СО-район „Студентски”. Събитието ще се състои в Аула Максима на Национална спортна академия „Васил Левски“, с административен адрес: ул. „Акад. Стефан Младенов“ №21.

На представянето ще присъстват представители на възложителите и проектантите, съгласно чл. 22, ал. 1 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (НРНПОООПРУТСО), приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. на Столичен общински съвет.

Съгласно чл. 23 от НРНПОООПРУТСО след представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по проекта могат да се депозират в „Център по информация и услуги“ на район „Студентски“ (ж.к. Студентски град, бл. 5, ет. 1) или да се изпращат на електронен адрес: rajon@studentski-so.org в срок до 17:00 часа на 07.12.2022 г. Те могат да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждане на други варианти, като същите следва да са комплектовани с актуални скици, стари скици, документи за собственост, телефон, адрес, електронна поща, факс/адрес/ за връзка с подателя.

Писмените становища, мнения и предложения, ще бъдат публикувани на интернет страниците на Направление „Архитектура и градоустройство“, на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община и на интернет страницата на района, най-късно един ден преди заключителната дискусия съгласно чл. 23 от НРНПОООПРУТСО.

Заключителната дискусия ще бъде проведена на 12.12.2022 г. от 18:00 часа в зала Аула Максима нa НСА.

ЗАПОВЕД за провеждане на обществено обсъждане на проект за нова организация на движението в ж.к. „Студентски град“ и кв. „Витоша ВЕЦ-Симеоново“, в административните граници на СО-район „Студентски”, ВИЖТЕ ТУК

Обявление, ВИЖТЕ ТУК

Проект за нова организация на движението в ж.к. „Студентски град“ и кв. „Витоша ВЕЦ-Симеоново“, ВИЖТЕ ТУК

Back To Top