skip to Main Content

Необходимост от премахване на паркирани автомобили на ул. „Проф. Живко Сталев“ поради предстоящо почистване

Тази събота, 10.12.2022 г., от 08.00 ч до 12.00 ч. Столичен инспекторат организира изриване на кални наноси по ул. „Проф. Живко Сталев“. Това е улицата, която започва от кръстовището на ул. „Проф. д-р Иван Странски“, минава през зона, наситена със строежи, и стига до ул. „Георги Русев“. За да бъдат извършени качествено работите по изриване на калните наноси, е необходимо пътното платно да бъде освободено от леки автомобили и други пътни превозни средства, както и от строителна техника и заграждения. Молим гражданите да не паркират и да освободят пътното платно предвид предстоящото почистване. 

Back To Top