skip to Main Content

Непрекъсваеми строителни дейности на строеж между ул. „Проф. Георги Брадистилов“ и ул. „Проф. Боян Каменов“ на 5 септември

На дата 05.09.2023 г. (вторник) от 08.00 до 20.00 ч. на обект: „Жилищни сгради с подземни гаражи и обекти за обществено обслужване“ в УПИ ХVІІІ-2866, кв. 23, м. „Студентски град“, (строежът между ул. „Проф. Георги Брадистилов“ и ул. „Проф. Боян Каменов“) ще се извършват непрекъсваеми строителни дейности – наливане на бетон с бетонпомпа и придвижване на бетоновози около описания строеж.

По време на бетонирането описаните улици няма да се затварят за преминаване на моторни превозни средства и пешеходци.

Back To Top