skip to Main Content

Непрекъсваеми строителни дейности на строеж на ул. „Проф. д-р Иван Странски“ в участъка между бл. 68Б и ул. „Тодор Недков“

На дата 12.09.2023 г. (вторник) от 08.00 до 20.00 ч. на обект: „Два броя многофамилни жилищни сгради с  подземен гараж“ в УПИ І-6134,  кв. 54А, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, (нов строеж на ул. „Проф. д-р Иван Странски“ в участъка между бл. 68Б и ул. „Тодор Недков“) ще се извършват непрекъсваеми строителни дейности – наливане на бетон с бетонпомпа и придвижване на бетоновози около описания строеж.

По време на бетонирането описаните улици няма да се затварят за преминаване на моторни превозни средства и пешеходци.

 

Back To Top