skip to Main Content

Непрекъсваеми строителни дейности на строеж на ул. „Проф. арх. Храбър Попов“ на 21 септември

На дата 21.09.2023 г. (четвъртък) от 13.00 до 20.00 ч. на обект: „Жилищни сгради с магазини, подземни гаражи, надземни паркоместа, помещение за трафопост и помещение за абонатна станция“ в УПИ V-5050,  кв. 274, м. „Студентски град“, (строежът на ул. „Проф. арх. Храбър Попов“) ще се извършват непрекъсваеми строителни дейности – наливане на бетон с бетонпомпа и придвижване на бетоновози около описания строеж.

 

Back To Top