skip to Main Content

Непрекъсваеми строителни дейности на обект на ул. „Георги Русев“ 24А на 30 и 31 октомври

Във връзка с изпълнението на непрекъсваем строителен процес – бетониране на фундаментна плоча на обект: „Многофамилна жилищна сграда с  подземен гараж“ в УПИ ІІ-1733,  кв. 22, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, строежът с административен адрес: ул. „ Георги Русев“ №24А, ще се извършват  непрекъсваеми строителни дейности – наливане на бетон с бетонпомпа и придвижване на бетоновози около описания строеж за периода от 07.00 часа на 30.10.2023 г. (понеделник) до 05.00 часа на 31.10.2023 г. (вторник).

За избягване на задръствания в участъка по време на бетонирането, препоръчваме да се ползва обходен маршрут по ул. „Проф. д-р Боян Боянов“, ул. „Борислав Йорданов“ и ул. „Даниел Бланшу“. Пешеходното движение около обекта ще се осъществява по северния тротоар на ул. „Георги Русев“.

Back To Top