skip to Main Content

Непрекъсваеми строителни дейности на 11 февруари в кв. 20 в „Малинова долина“

На дата 11.02.2023 г. (събота) от 08.00 до 20.00 часа на обект: „Жилищни сгради с подземни гаражи и паркоместа“ в УПИ ІV-3429,  кв. 20, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София ще се извършват непрекъсваеми строителни дейности – наливане на бетон с бетонпомпа и придвижване на бетоновози около описания строеж.

По време на бетонирането ул. „Едуард Генов“ няма да се затваря за преминаване на моторни превозни средства и пешеходци.

 

Възложител: „РОЗБЪРИ ПАРК“ ООД

Back To Top