skip to Main Content

Непрекъсваеми строителни дейности на строеж на ул. „Димитър Страшимиров“ на 23 ноември

На дата 23.11.2023 г. (четвъртък) от 08.00 до 20.00 часа на новостроящата се сграда в УПИ ХІ-571, 4771, 4772, 4790,  кв. 5, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, СО-район „Студентски“, (строежът на ул. „Димитър Страшимиров“) ще се извършват  непрекъсваеми строителни дейности – наливане на бетон с бетонпомпа и придвижване на бетоновози около описания строеж.

 

Back To Top