skip to Main Content

Непрекъсваеми строителни дейности на обект на ул. „Проф. Живко Сталев“ до бл. 67А на 3 декември

Във връзка с изпълнението на непрекъсваем строителен процес на обект: „Многофамилна жилищна сграда с  подземен гараж“ в УПИ VІІ-1977,  кв. 54, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, (строежът на ул. „Проф. Живко Сталев“ до бл. 67А), за периода от 09.00 до 16.00 ч. на 03.12.2023 г. (неделя), ще се извършват непрекъсваеми строителни дейности – наливане на бетон с бетонпомпа и обработване на бетоновата повърхност.

Извършването на строително-монтажните работи ще е съпроводено с вдигане на шум.

 

Изпълнител: „БУЛСТРОЙ ХОЛД“ ЕООД

Back To Top