skip to Main Content

Непрекъсваеми строителни дейности на 13 април на обект в кв. 126 в „Студ. град“

Във връзка със стрителството на: „Хостел с подземен гараж“ в ПИ 68134.1605.6126, УПИ ІV-4366, 4282, 2631  кв. 126, м. „Студентски град“, СО-район „Студентски“, гр. София, на дата 13.04.2024 г. (събота) от 08.00 до 22.00 ч. на обекта ще се извършват непрекъсваеми строителни дейности – бетониране на фундаментна плоча.

Възложител: „ДОРМ ЕНД РИТРИЙТ“ ЕООД.

Back To Top