skip to Main Content

Непрекъсваеми строителни дейности на 5 април на обект на ъгъла на ул. „Проф. Георги Златарски“ и ул. „Иван Славейков“

На дата 05.04.2023 г. (петък) от 08.00 до 20.00 ч. на новостроящата се сграда в УПИ ХХVІ-645,  кв. 6, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, СО-район „Студентски“, (строежът на ъгъла на ул. „Проф. Георги Златарски“ и ул. „Иван Славейков“) ще се извършват непрекъсваеми строителни дейности – наливане на бетон с бетонпомпа и придвижване на бетоновози около описания строеж.

 

Back To Top