skip to Main Content

Непрекъсваеми строителни дейности на обект на ул. „Димитър Страшимиров“ на 28 юни

На дата 28.06.20243 г. (петък) от 08.00 до 20.00 ч. на новостроящата се сграда в УПИ ХІ-571, 4771, 4772, 4790,  кв. 5, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, СО-район „Студентски“, (строежът на ул. „Димитър Страшимиров“) ще се извършват непрекъсваеми строителни дейности по бетониране и обработване на бетон на фундаментна плоча.

Извършването на описаните непрекъсваеми строителни дейности е възможно да доведат до вдигане на шум.

 

Back To Top