skip to Main Content

Непрекъсваеми строителни дейности на 27 май на строежа между ул. „Проф. Георги Брадистилов“ и ул. „Проф. Боян Каменов“

На дата 27.05.2023 г. (събота) от 08.00 до 20.00 часа на обект: „Жилищни сгради с  подземни гаражи и обекти за обществено обслужване“ в УПИ ХVІІІ-2866,  кв. 23, м. „Студентски град“, (строежът между ул. „Проф. Георги Брадистилов“ и ул. „Проф. Боян Каменов“) ще се извършват  непрекъсваеми строителни дейности – наливане на бетон с бетонпомпа и придвижване на бетоновози около описания строеж.

По време на бетонирането описаните улици няма да се затварят за преминаване на моторни превозни средства и пешеходци.

Back To Top