skip to Main Content

Непрекъсваеми строителни дейности на строеж между бул. „Андрей Ляпчев“ и ул. „Маричини езера“ на 8 август

На дата 08.08.2023 г. (вторник) от 12.00 до 18.00 ч. на обект: „Многофамилна жилищни сгради с  подземни гаражи“ в УПИ Х-6189,  кв. 26, м. „Дървеница“, (строежът между бул. „Андрей Ляпчев“ и ул. „Маричини езера“) ще се извършват непрекъсваеми строителни дейности – наливане на бетон с бетонпомпа и придвижване на бетоновози около описания строеж.

По време на бетонирането описаните улици няма да се затварят за преминаване на моторни превозни средства и пешеходци.

Back To Top