skip to Main Content

Непрекъсваеми строителни дейности на 3 февруари 2023 г. в близост до кръстовището на ул. „Едуард Генов“ и ул. „Боян Боянов“

Във връзка с извършване на непрекъсваеми строителни дейности (изливане на фундаментна плоча) на обект: „Жилищна сграда с подземни гаражи и паркоместа“ в УПИ ІV-3985,  кв. 18, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, дата 03.02.2023 г. от 08.00 до 22.00 ч. в близост до кръстовището на ул. „Едуард Генов“ и ул. „Боян Боянов“ се налага работа с бетонпомпа и придвижване на бетоновози около описания строеж.

По време на бетонирането ул. „Едуард Генов“ няма да се затваря за преминаване на моторни превозни средства и пешеходци.

Възложител: „София Вижън Лукс“ ООД

Back To Top