skip to Main Content

Непрекъсваеми строителни процеси на обект на ул. „Георги Русев“ 10 на 4 и 7 август

Във връзка с извършване на непрекъсваеми строителни процеси (бетониране) на обект: “Жилищна сграда с гаражи“ на адрес: ул. „Георги Русев“ №10, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а  6-а част“, се налага удължаване на работното време на обекта от 08.00 часа до 23.00 ч. на дати 04.08.2023 г. и 07.08.2023 г.

Back To Top